معنی و ترجمه کلمه مدرک پشت بند به انگلیسی مدرک پشت بند یعنی چه

مدرک پشت بند

trailer record

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها