معنی و ترجمه کلمه مدفوع به انگلیسی مدفوع یعنی چه

مدفوع

dreg
egesta
excrement
excretion
faeces
feculence
stool

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها