معنی و ترجمه کلمه مدیریا راهنماى اپرا و کنسرت به انگلیسی مدیریا راهنماى اپرا و کنسرت یعنی چه

مدیریا راهنماى اپرا و کنسرت

impresario

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها