معنی و ترجمه کلمه مدیر مدرسه به انگلیسی مدیر مدرسه یعنی چه

مدیر مدرسه

head master
principal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها