معنی و ترجمه کلمه مذاکره به انگلیسی مذاکره یعنی چه

مذاکره

conference
consultation
discussion
interview
negotiation
talk
tractarian
tractate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها