معنی و ترجمه کلمه مذاکره به انگلیسی مذاکره یعنی چه

مذاکره

conference
consultation
discussion
interview
negotiation
talk
tractarian
tractate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها