معنی و ترجمه کلمه مراقب بودن به انگلیسی مراقب بودن یعنی چه

مراقب بودن

look after
mind
watch out

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها