معنی و ترجمه کلمه مربوط بخواب مصنوعى به انگلیسی مربوط بخواب مصنوعى یعنی چه

مربوط بخواب مصنوعى

mesmeric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها