معنی و ترجمه کلمه مربوط بداروى ضد کرم به انگلیسی مربوط بداروى ضد کرم یعنی چه

مربوط بداروى ضد کرم

anthelmintic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها