معنی و ترجمه کلمه مربوط بدایى به انگلیسی مربوط بدایى یعنی چه

مربوط بدایى

avuncular

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها