معنی و ترجمه کلمه مربوط به اندیشه و تفکر به انگلیسی مربوط به اندیشه و تفکر یعنی چه

مربوط به اندیشه و تفکر

cogitative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها