معنی و ترجمه کلمه مربوط به اندیشه به انگلیسی مربوط به اندیشه یعنی چه

مربوط به اندیشه

speculative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها