معنی و ترجمه کلمه مربوط به بادبان برافراشته به انگلیسی مربوط به بادبان برافراشته یعنی چه

مربوط به بادبان برافراشته

atrip

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها