معنی و ترجمه کلمه مربوط به تالیوم به انگلیسی مربوط به تالیوم یعنی چه

مربوط به تالیوم

thallous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها