معنی و ترجمه کلمه مربوط به تحسین و تمجید به انگلیسی مربوط به تحسین و تمجید یعنی چه

مربوط به تحسین و تمجید

laudative
laudatory


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها