معنی و ترجمه کلمه مربوط به تقسیم بندى بزرگ پستانداران به انگلیسی مربوط به تقسیم بندى بزرگ پستانداران یعنی چه

مربوط به تقسیم بندى بزرگ پستانداران

eutherian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها