معنی و ترجمه کلمه مربوط به تهیه کردن چیزى به انگلیسی مربوط به تهیه کردن چیزى یعنی چه

مربوط به تهیه کردن چیزى

preparative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها