معنی و ترجمه کلمه مربوط به جغرافیاى حیاتى به انگلیسی مربوط به جغرافیاى حیاتى یعنی چه

مربوط به جغرافیاى حیاتى

biogeographic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها