معنی و ترجمه کلمه مربوط به جلو سر به انگلیسی مربوط به جلو سر یعنی چه

مربوط به جلو سر

procephalic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها