معنی و ترجمه کلمه مربوط به حرف با صدا به انگلیسی مربوط به حرف با صدا یعنی چه

مربوط به حرف با صدا

vocalic
vocalical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها