معنی و ترجمه کلمه مربوط به حس حرکت به انگلیسی مربوط به حس حرکت یعنی چه

مربوط به حس حرکت

sensorimotor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها