معنی و ترجمه کلمه مربوط به حفره به انگلیسی مربوط به حفره یعنی چه

مربوط به حفره

vesicular
vesiculate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها