معنی و ترجمه کلمه مربوط به حیات و زندگى به انگلیسی مربوط به حیات و زندگى یعنی چه

مربوط به حیات و زندگى

biotic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها