معنی و ترجمه کلمه مربوط به خطاطى به انگلیسی مربوط به خطاطى یعنی چه

مربوط به خطاطى

calligraphic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها