معنی و ترجمه کلمه مربوط به دوره ماقبل کامبرین به انگلیسی مربوط به دوره ماقبل کامبرین یعنی چه

مربوط به دوره ماقبل کامبرین

eozoic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها