معنی و ترجمه کلمه مربوط به علم گوهر شناسى به انگلیسی مربوط به علم گوهر شناسى یعنی چه

مربوط به علم گوهر شناسى

gemmological

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها