معنی و ترجمه کلمه مربوط به عمل سزارین یا شکافتن رحم و درآوردن بچه به انگلیسی مربوط به عمل سزارین یا شکافتن رحم و درآوردن بچه یعنی چه

مربوط به عمل سزارین یا شکافتن رحم و درآوردن بچه

caesarian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها