معنی و ترجمه کلمه مربوط به فن آتشبازى به انگلیسی مربوط به فن آتشبازى یعنی چه

مربوط به فن آتشبازى

pyrotechnic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها