معنی و ترجمه کلمه مربوط به معجزه یا کار خارق العاده به انگلیسی مربوط به معجزه یا کار خارق العاده یعنی چه

مربوط به معجزه یا کار خارق العاده

thaumaturgic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها