معنی و ترجمه کلمه مربوط به منشاء پیدایش موجودات زنده به انگلیسی مربوط به منشاء پیدایش موجودات زنده یعنی چه

مربوط به منشاء پیدایش موجودات زنده

biogenetic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها