معنی و ترجمه کلمه مربوط به مکالمات کوتاه به انگلیسی مربوط به مکالمات کوتاه یعنی چه

مربوط به مکالمات کوتاه

stichomythic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها