معنی و ترجمه کلمه مربوط به کرم انگل گوشت خوک به انگلیسی مربوط به کرم انگل گوشت خوک یعنی چه

مربوط به کرم انگل گوشت خوک

trichinous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها