معنی و ترجمه کلمه مربوط به کلمه بندى به انگلیسی مربوط به کلمه بندى یعنی چه

مربوط به کلمه بندى

phrasal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها