معنی و ترجمه کلمه مربوط به کپسول میوه که از طول خود شکفته شود به انگلیسی مربوط به کپسول میوه که از طول خود شکفته شود یعنی چه

مربوط به کپسول میوه که از طول خود شکفته شود

septicidal

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها