معنی و ترجمه کلمه مربوط به کپسول میوه که از طول خود شکفته شود به انگلیسی مربوط به کپسول میوه که از طول خود شکفته شود یعنی چه

مربوط به کپسول میوه که از طول خود شکفته شود

septicidal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها