معنی و ترجمه کلمه مرتجع شدن به انگلیسی مرتجع شدن یعنی چه

مرتجع شدن

resile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها