معنی و ترجمه کلمه مرتفع شدن حالت مسمومیت به انگلیسی مرتفع شدن حالت مسمومیت یعنی چه

مرتفع شدن حالت مسمومیت

detoxification

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها