معنی و ترجمه کلمه مرجان آهکى به انگلیسی مرجان آهکى یعنی چه

مرجان آهکى

lithophyte

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها