معنی و ترجمه کلمه مرحله بدوى به انگلیسی مرحله بدوى یعنی چه

مرحله بدوى

embryo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها