معنی و ترجمه کلمه مرحله شاگردى به انگلیسی مرحله شاگردى یعنی چه

مرحله شاگردى

pupilage
pupillage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها