معنی و ترجمه کلمه مرحله مهمى از زندگى به انگلیسی مرحله مهمى از زندگى یعنی چه

مرحله مهمى از زندگى

milestone

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها