معنی و ترجمه کلمه مرخصى استعلاجى به انگلیسی مرخصى استعلاجى یعنی چه

مرخصى استعلاجى

sick leave

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها