معنی و ترجمه کلمه مرخص کردن به انگلیسی مرخص کردن یعنی چه

مرخص کردن

assoil
discharge
dismiss
furlough
licence
license
release
send

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها