معنی و ترجمه کلمه مرداب به انگلیسی مرداب یعنی چه

مرداب

backwater
fen
lagoon
laguna
liman
marish
marsh
mere
morass
quagmire
swamp
swampland

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها