معنی و ترجمه کلمه مردم شهرى به انگلیسی مردم شهرى یعنی چه

مردم شهرى

townsfolk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها