معنی و ترجمه کلمه مردى که الوار را به هم مى چسباند به انگلیسی مردى که الوار را به هم مى چسباند یعنی چه

مردى که الوار را به هم مى چسباند

raftsman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها