معنی و ترجمه کلمه مرد فعال اجتماعى و جهانى به انگلیسی مرد فعال اجتماعى و جهانى یعنی چه

مرد فعال اجتماعى و جهانى

man about town

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها