معنی و ترجمه کلمه مرد یا زنى که به گرفتن اولین درجه ى علمى دانشگاه نائل مى شود به انگلیسی مرد یا زنى که به گرفتن اولین درجه ى علمى دانشگاه نائل مى شود یعنی چه

مرد یا زنى که به گرفتن اولین درجه ى علمى دانشگاه نائل مى شود

bachelor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها