معنی و ترجمه کلمه مرز بندى کردن به انگلیسی مرز بندى کردن یعنی چه

مرز بندى کردن

ridge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها