معنی و ترجمه کلمه مرز گذاشتن به انگلیسی مرز گذاشتن یعنی چه

مرز گذاشتن

rib

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها