معنی و ترجمه کلمه مرصع کردن به انگلیسی مرصع کردن یعنی چه

مرصع کردن

damascene
enchase
gem
jewel
stud

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها