معنی و ترجمه کلمه مرض ترس از آب به انگلیسی مرض ترس از آب یعنی چه

مرض ترس از آب

hydrophobia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها